Namuose > žinios > Turinys
Kalio permanganato fizikinės ir cheminės savybės
Sep 19, 2018

Išvaizda ir pobūdis: purpurinė kristalinė kieta medžiaga

Tirpumas: Tirpsta vandenyje, sieros rūgštis, šiek tiek tirpsta metanolyje, acetone, sieros rūgštyje

Tankis: 1.01 g / ml 25 ° C

Lydymosi temperatūra: 240 ° C

Vandens tirpumas: 6,4 g / 100 ML (20ºC) Stabilumas: stabilus, tačiau sąlytis su degiais medžiagomis gali sukelti ugnį. Vengtinos medžiagos yra reduktoriai, stipriosios rūgštys, organinės medžiagos, degios medžiagos, peroksidai, alkoholiai ir chemiškai aktyvūs metalai.

Stiprus oksidatorius. Sandėliavimo sąlygos: sandėliavimo vėdinimas, lengvas, lengvai iškraunamas, su organinėmis medžiagomis, reduktorius, sieros fosforo įleidžiamas į atmosferą atskiras saugojimas