Namuose > žinios > Turinys
Natrio Permanganato fizikinės ir cheminės savybės
Sep 19, 2018

Simbolis: raudonos violetinės spalvos kristalas arba milteliai.

Santykinis tankis: 2.47

Tirpumas: tirpsta vandenyje, etanolyje ir eteryje, tirpsta skystu amoniaku.

Lydymosi temperatūra: 170 ° C

Virimo temperatūra: 100 ° C

Sandėliavimo sąlygos: sandėlio vėdinimas, lengvas pakrovimas ir iškrovimas, atskira nuo organinių medžiagų, reduktorius ir sieros fosforo degios medžiagos.