Namuose > Žinios > Turinys
Chromo rūgštis analizės metodai
Sep 19, 2018

Chromo rūgštis oro kiekio nustatymas: po mėginio surenkamos iš filtro, ištirpinamos su sieros rūgštimi, tada kolorimetriniu metodu (Niosh metodas) pridėjus difenilo Kabbahas.

Chromo rūgšties kiekio vandenyje nustatymas: gavyba, bandinyje nustatomas atominės absorbcinės spektrometrijos būdu arba kolorimetriniu metodu. Atliekų šalinimo metodas: koncentruota chromo rūgštis atliekų alkoholiniai gėrimai yra konvertuojamas į trivalentės chromo po cheminei redukcijai, tirpalo ph vertei koreguoti, kad jis nuosėdos, nuosėdas iš cheminių atliekų sąvartyno gydymo.